Inschrijven

Heb je een proefles gevolgd en ben je helemaal enthousiast? Super leuk! Na afloop van de les krijg je een inschrijfformulier mee van de docent. Wanneer je het formulier hebt ingevuld en het lesgeld hebt betaald kun je het formulier bij de eerst volgende les weer inleveren. 

Je schrijft je in voor een heel schooljaar, ongeacht of je kiest voor betaling per jaar of halfjaar.

Betalingsmogelijkheden In 1x (heel jaar) In 2 periodes (half jaar)
1 x dansles per week € 200,- € 120,-
2 x dansles per week € 350,- € 200,-
Family danspas (Bij 3 of meer gezinsleden, 1x per week dansen) € 500,- € 275,-
Urban Zumba € 180,- € 110,-

Voor aanvang van de eerste les dien je het lesgeld te betalen. Je kunt kiezen uit betaling voor een heel schooljaar of betaling in 2 periodes (2x half jaar). Betaal je voor een heel schooljaar dan dient de betaling voor 28 augustus 2023 plaats te vinden. Betaal je in 2 periodes, dan betaal je de helft voor 28 augustus 2023 en de andere helft voor 1 februari 2024.  Stroom je later in? Dan wordt het lesgeld naar ratio voor jou berekend. Het lesgeld kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL52 INGB 0004077158 t.n.v. Dance XL o.v.v. je naam en naam van de les. 


Lesgeld voorwaarde

Wanneer Dance XL door overmacht geen danslessen meer kan of mag geven, behoud Dance XL het recht om de lessen te annuleren. Leden hebben in dit geval geen recht op restitutie of verrekening van het lesgeld. Dance XL zal altijd op zoek gaan naar mogelijkheden om de leden een alternatief te bieden.  

Opzeggen

Wil je het lidmaatschap opzeggen, dan kan dat voor de start van de nieuwe periode.  In schooljaar 2023/2024 dien je voor 1 februari 2024 of voor 1 juli 2024 schriftelijk op te zeggen. Indien opzegging niet tijdig is gedaan wordt er 20% van het lesgeld voor het nieuwe seizoen (betaling voor het hele seizoen) is rekening gebracht.

Bij voortijdige beëindiging van het lidmaatschap krijg je geen restant van het lesgeld terug. 

Bijzonderheden

Bij langdurig ziekte, blessure of ziekenhuisopname (6 weken of langer) neem contact op om mogelijkheden tot het bevriezen van het lidmaatschap te bespreken.