Algemene voorwaarden

Eigen risico
Het volgen van de lessen bij Dance XL is geheel op eigen risico. Dance XL is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen. Dance XL en medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of andere schade, ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen, dan wel andere activiteiten van Dance XL of als gevolg van het verblijf in en om de sporthal. 

Wijzigen van lessen
Dance XL heeft het recht om (indien nodig) lestijden, locatie en dagen te veranderen. 

Algemene wijzigingen
Dance XL heeft recht om tarieven, lestijden, en reglementen te wijzigen.

Lesuitval
Bij lesuitval als gevolg van ziekte van de docent zal de les gegeven worden door een invaller. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de les komen te vervallen.

Betaling lesgeld

Zie deze pagina Inschrijven

 

Restitutie lesgeld
Er vindt geen restitutie van het lesgeld plaats als er, door omstandigheden, een les is komen te vervallen. 

 

Voortijdige beëindiging
Bij voortijdige beëindiging van het lidmaatschap is het niet mogelijk om het restant van het lesgeld terug te krijgen.  Bij langdurig ziekte, blessure of ziekenhuisopname (6 weken of langer) neem contact op om mogelijkheden tot het bevriezen van het lidmaatschap te bespreken. Wanneer deze situatie zich voordoet dient u vroegtijdig contact op te nemen via info@dance-xl.nl 

 

Foto & Film

Er zullen tijdens onze lessen en optredens regelmatig foto's of filmpjes gemaakt worden voor op onze eigen site of onze social media. Het kan zijn dat jij of jouw kind hierop voorkomt. Indien je liever niet prominent in beeld wilt kun je dit via de mail aan ons doorgeven, jij of je kind zal dan minder prominent in de groep worden opgesteld.